Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 3
Sakrum Kırıkları ve Spinopelvik İnstabilite
Birol ÖZKAL1,Mehmet SEÇER1
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiy