Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Alain WAMBE T1,Aslan ABDULLAYEV1,Dilnoza BOBOKALONOVA2,Ümit KARADAOĞLU1,Ömer Mert ÖZPIŞKIN1,Murat ZAIMOĞLU1,Gökmen KAHILOĞULLARI1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Kelimeler : Primer spinal kitleler, Dev hücreli tümör, Torakal vertebra