Türk Nöroşirürji Dergisi 2024 , Vol 34 , Num 2
Management of Spontaneous or Post-Surgical Spinal Infections: Literature Review and Case Series
Mehmet AKTOKLU1,Mehmet Orbay BIYIK1,Ali Rıza GÜVERCİN1,Ugur YAZAR1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye DOI : 10.5137/1019-5157.TND.3308 Anahtar Kelimeler : Omurga cerrahisi, Deformite, Spinal enfeksiyonlar