Türk Nöroşirürji Dergisi 2024 , Vol 34 , Num 2
Determination of Factors Affecting Postoperative Pain in Patients Undergoing Single Level Lumbar Microsurgical Discectomy
Elif AKPINAR1
1Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5137/1019-5157.TND.3325 Anahtar Kelimeler : Ağrı, Lomber disk hernisi, Lomber radikülopatik ağrı, Siyatalji