Türk Nöroşirürji Dergisi 2024 , Vol 34 , Num 2
Demographics of Intracranial Metastatic Disease Patients Undergoing Radiosurgical Treatment
Alperen SÖZER1,Mustafa Çağlar ŞAHIN2,Gökberk EROL3,Ozan Yavuz TÜFEK4,Özlem DAĞLI4,Burak KARAASLAN4
1Sivas Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, Sivas, Türkiye
2Kulu Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, Konya, Türkiye
3Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, Ankara, Türkiye
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5137/1019-5157.TND.3364 Anahtar Kelimeler : Stereotaktik radyocerrahi, Gamma knife radyocerrahi, Beyin metastazı, Demografik özellikler