Türk Nöroşirürji Dergisi 1995 , Vol 5 , Num 2
ASYMPTOMATIC INTRACHORACIC MENINGOCELE: CASE REPORT
Hayati ATABAY, Celal İPLİKCİOĞLU, Yusuf KUYUCU, Serdar COŞKUN, Erdem ÇÖTELİ
Tepecik SSK Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir Intrathoracic meningocel is an extremely rare developmental anomaly. It is frequently associated with Von Recklinghausen's disease. A case of asymptomatic intrathoracic meningocele is presented. Anahtar Kelimeler : Meningocele, Neurofibromatosis Thorax