Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 2
Meningiomların Moleküler Biyolojisi
Mustafa GÜDÜK1,Koray ÖZDUMAN1,M. Necmettin PAMİR1
1Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Meningiomlar en sık görülen beyin tümörlerinden birisidir. Her ne kadar meningiomların büyük bir çoğunluğu efektif şekilde tedavi edilebiliyor olsa da meningiomların tedavisinde hâlâ tedavi için ciddi sorunlar çıkarabilen problemler vardır. Bu problemlerin çözülebilmesi için meningiom biyolojisinin anlaşılması şarttır. Yazıda meningiom biyolojisi konusundaki gelişmeler özetlenecektir. Klasik ve modern moleküler yöntemlerle elde edilen bulgular anlatılacak, bu bulguların klinik fenotiple ilişkisi ortaya konulacak ve ardından meningiomlarda malign dejenerasyon konusundaki bulgular ve son olarak epigenetik değişiklikler ele alınacaktır. Meningiomlar genetik olarak heterojen bir gruptur. Farklı moleküler alt grupların yerleşim yeri, patolojik alt grup, klinik davranış, rekürrens ihtimali ve malign dejenerasyon riski açısından farklılıklar vardır. Moleküler biyolojik bulgular meningiomların klinik davranışı açısından önemli göstergelerdir. Anahtar Kelimeler : Meningiom, Moleküler biyoloji, Genetik