Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
Radyocerrahi
Haydar SEKMEN1,Yahya Efe GÜNER2,Emrah KANTARCIOĞLU3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Koru Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara,Türkiye
3Acıbadem Fulya Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul,Türkiye
Nöroşirürji pratiğinde radyocerrahi tekniklerinin çok çeşitli beyin lezyonlarının tedavisinde kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Radyocerrahi birçok intrakraniyal lezyonda cerrahiye alternatif önemli bir tedavi yöntemidir. Hızlı gelişen teknoloji radyocerrahi sistemlerinin de gelişmesinin önünü açmış ve bu sayede kullanım endikasyonları çok genişlemiştir. Radyocerrahi bazen cerrahiye alternatif, bir başka zaman ise cerrahiyi tamamlayıcıdır, bir çok yerde ise tek tedavi seçeneğidir. Diğer radyoterapi tekniklerinde olduğu gibi burada da amaç en iyi tümör kontrolünü sağlamak ve en az yan etkiye yol açmaktır. Minimal invazif yöntemlerin kullanımının ön planda olduğu günümüzde radyocerrahi beyin ve diğer nöral dokuların tedavisinin dışardan yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Gamma Knife radyocerrahi, Cyberknife Radyocerrahi, Lineer Akseleratör Tabanlı sistemler, Proton ve Ağır Yüklü Parçaçık tedavisi, Hipofraksiyone Stereotaktik Radyoterapi bu amaçla kullanılan sistemlerdir. Anahtar Kelimeler : Cyberknife, Gamma knife, İntrakraniyal lezyonlar, Radyocerrahi