Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 2
Trigeminal Nevralji Tedavisinde Radyofrekans Rizotomi
Ali SAVAŞ1,Eyüp BAYATLI1,Onur ÖZGÜRAL1,Ümit EROĞLU1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Trigeminal nevralji (TN) kraniyal nevraljilerin en sık görülen formudur. TN için perkütan, kontrollü radyofrekans rizotomi gibi birçok alternatif güvenli ve etkili cerrahi tedavi seçeneği vardır. Yazıda, kontrollü radyofrekans trigeminal rizotomi (RF) uygulamasının etkinliği değerlendirilmiştir. Ayrıca bilateral TN ve multiple skleroza sekonder TN olgu serilerimizdeki deneyimlerimiz aktarılmaktadır. Perkütan, kontrollü radyofrekans trigeminal rizotomi minimal invazif, göreceli düşük riskli tekniği ile yüksek oranda etkin bir uygulamadır. Ağrının tekrarı durumunda uygulama güvenli bir şekilde tekrarlanabilir. Mikrovaskuler dekompresyon (MVD) ve RF medikal tedaviye dirençli trigeminal nevralji tedavisinde önde gelen girişimlerdir. Bununla birlikte, aşağıda belirtilen geniş serilerden de anlaşılacağı üzere, birbirine üstünlüğü kanıtlanmamıştır. Bu nedenle trigeminal nevralji tedavisindeki farklı yöntemleri birbirinin alternatifi değil de tamamlayıcısı olarak görülmesi gerektiği kanısındayız. Anahtar Kelimeler : Ağrı, Fasiyal, Trigeminal nevralji, Radyofrekans, Rizotomi