Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Derin Beyin Stimülasyonu Organizasyonu ve Etik Sorunlar
Vural HAMZAOĞLU1,Nevra ÖKSÜZ2
1Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
Daha önce stereotaktik ve fonksiyonel beyin cerrahisinde kullanılan klasik lezyonlama yöntemlerinin yerine son 25 yıldır yüksek frekansta derin beyin stimülasyonu (DBS) geliştirilmiştir. Bu yöntem, tersine çevrilebilirliği ve uyarlanabilirliği temelinde etkinliğini kanıtlamıştır. Yöntem başlangıçta Parkinson hastalığı ve esansiyel tremor için hareket bozukluğu hastalıklarında kullanılırken, artık epilepsi, distoniler ve küme baş ağrısı daha yakın zamanda obsesif-kompulsif bozukluk, Gilles de la Tourette tikleri ve majör depresyon gibi psikiyatrik bozuklukların semptomatik tedavisinde yer edinmiştir. DBS, motor bozukluklarda yaygın olarak kabul edilen bir tedavi olmasına rağmen, invaziv ve pahalı bir prosedür olmaya devam etmektedir. DBS"nin deneyimli ekiplerin organizasyonu ışığında etik ve sosyal zorluklarının daha fazla incelenmesi gerekir. DBS"nin uygulamasında, özellikle hasta seçimi, bilgilendirilmiş onam, kaynak tahsisi ve kamu anlayışında önemli etik ve sosyal zorluklar mevcuttur. DBS kullanımında mevcut ve ortaya çıkan sorunları belirlemek ve karakterize etmek için, DBS hakkındaki beyin cerrahisi literatürünün yanı sıra disiplinler arası tıp etiği ve ilgili psikolojik ve sosyolojik literatürü gözden geçirilmiştir. DBS gibi üst düzey cerrahi prosedürün organizasyonunun yanında, DBS ile ilgili etik ve sosyal konulara ilişkin incelemeler, üstesinden gelinemez olmasa da birçok önemli zorluğun çok daha yakından ilgilenilmesi gerektiğini vurgular. Anahtar Kelimeler : Parkinson hastalığı, Esansiyel tremor, Distoni