Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 3
Skizensefali ve Kitle Etkisi: Olgu Sunumu
Tufan HİÇDÖNMEZ, M. Kemal HAMAMCIOĞLU, Barış BİRGİLi, Osman ŞİMŞEK, Sebahattin ÇOBANOĞLU
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Edirne Skizensefali, embriyonik dönemin altıncı haftası öncesinde, beynin nöronal migrasyon ve kortikal lamelleşme bozukluğu ile karakterize bir gelişimsel anomalidir. Hidrosefali ve sağ paryetal geniş kistik yapıyla lateral ventriküle uzanan skizensefaliye bağlı spastik hemiparezili üç yaşındaki çocuk hasta sunuldu. Hastaya kistoventriküler ağızlaştırma ve ventrikülokistoperitoneal şant girişimi yapıldı. Postoperatif dönemde hastanın spastik hemiparezisinin belirgin derecede düzeldiği görüldü. Ventriküle açılan skizensefalik kavitelerin beyin omurilik sıvısı dolaşımını bozarak kistik genişleme ve hidrosefali yaratarak kitle etkisine neden olabileceği vurgulandı. Anahtar Kelimeler : Gelişim bozukluğu, hidrosefali, skizensefali, spastisite