Türk Nöroşirürji Dergisi 1995 , Vol 5 , Num 2
İNTRAOSSEOZ LİPOM OLGU SUNUMU
Kayhan KUZEYLİ1 Soner DURU1, Eray SÖYLEV1, Suleyman BAYKAL1, Savaş CEYLAN1, Fadıl AKTÜRK1, Gökhan HAROVA2, Havva Nur TURGUTALP2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı, Trabzon
İntraosseoz lipomlar nadir, iyi huylu lezyonlardır. Kranial intraosseoz lezyonlar ise çok daha nadirdir.

Bilgisayarlı tomografi ile tanısı koyulan ve biyopsi ile teyid edilen asemptomatik bir kranial intraosseoz lipom olgusu literatür ışığında tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Bilgisayarlı Tomografi Diploe, Lipom