Türk Nöroşirürji Dergisi 1997 , Vol 7 , Num 2
KAFA TRAVMASINDA PROGNOZU VE ÖLÜM ORANINI ETKİLEYEN UNSURLAR
Ali İhsan ÖKTEN, Rüçhan ERGÜN, Etem BEŞKONAKLI, Gökhan AKDEMiR, Uğur BOSTANCI, Ali Rıza GEZİCİ, Fikret ERGÜNGÖR, Yamaç TAŞKIN
Ankara Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara Kafa travmalı hastalarda prognoz ve ölüm oranları klinik unsur ve radyolojik bulguya göre belirlenebilir. Bunlar; yaş, travma etiyolojisi, birden fazla organ sistemine ait travma bulunması, giriş Glasgow koma ölçeği puanı, kafa içi lezyonun cinsi, kafa içi basınç artışı, beyin sapı uyarılmış potansiyel yanıtı, bilgisayarlı beyin tomografisinde orta hat yapılarının yer değiştirmesi ve bazal sistemaların kapanması gibi durumlardır. Bu çalışmada 1450 kafa travmalı hastada prognozu ve olumu etkileyen klinik ve radyolojik unsurları belirlemek amaçlanmıştır. 1450 hastanın 228'i (%15.7) ölümcül seyretmiştir. Ölüm oranı erişkinlerde, trafik kazasına uğrayanlarda, kafa travmasıyla birlikte göğüs veya karın travması olanlarda, şiddetli kafa travması, akut subdural hematomu, acil hava yolu gereksinimi, iki taraflı pupil genişlemesi olan hastalarda yüksek olarak bulunmuştur. Anahtar Kelimeler : Kafa travması, ölüm oranı, prognoz