Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 3
KAFA TABANI KIRIKLARINDA SINIFLANDIRMA VE YAKLAŞIM (II. BÖLÜM)
Erol TAŞDEMİROĞLU1, Şirzat BEK2
1SSK İstanbul Eğitim Hastaneleri, Nöroşirürji Klinikleri, İstanbul
2Okmeydanı Eğitim Hastaneleri, Nöroşirürji Klinikleri, İstanbul
Bu makalede, kafa tabanı kırıklarının tanımı, sınıflandırması yapılmış, görülme sıklığı, klinik bulguları ve tanı yolları gözden geçirilmiştir. Kafa tabanı kırıklarının, intrakranial vasküler yaralanma, sinir hasarları, leptomeningeal kist oluşumu, BOS fistülleri, kranioservikal in stabilite, hematomlar ve iatrojenik serebral parankimal yaralanma gibi komplikasyonları tarif edilerek literatür gözden geçirilmiştir. Anahtar Kelimeler : Büyüyen kafa kırıkları, Kafa tabanı kınğı, Karotiko-kavernöz fistül, Posterior fossa hematomu, Serebrospinal sıvı fistülü, Travmatik intrakranial anevrizma