Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 1
Beyin Tümörlerinin Tanı ve Evrelemesinde Genetik Yöntemler
Dr. Aydın SAV
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul Anahtar Kelimeler :