Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 1
Servikal Spinal Dejeneratif Hastalıklarda Anterior Servikal Revizyon Cerrahisi Neden ve Sonuçları
Ahmet ÇETİNKAL1, Ahmet Murat KUTLAY2, Ahmet ÇOLAK3, Mehmet Nusret DEMİRCAN4, Serdar KAYA5, Halil İbrahim SEÇER6
1,2,3,4,5GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
6GATA Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara
AMAÇ: Servikal spinal dejeneratif hastalıklarda anterior servikal revizyon cerrahisinin uzun dönem sonuçlarının değerlendirilmesi.

METODLAR: 1998 ve 2003 yılları arasında dejeneratif servikal spinal hastalıklar nedeniyle opere edilen 642 hastadan revizyon cerrahisine giden 42 olgu çalışmaya dahil edildi. Primer operasyonlarındaki teknik dolayısıyla olgular üç grupta değerlendirildi: 1) Basit diskektomi grubu, 2) Cloward grubu, 3) Anterior servikal diskektomi ve cage ile füzyon grubu. Revizyon cerrahisi zamanı, her grupta revizyon cerrahisi oranları ve revizyon cerrahisi sonuçları incelendi.

SONUÇ: Cage grubunda revizyon oranı diğer gruplarla karşılaştırıldığında diğerlerinden daha düşüktür.

KARAR: Bu sonuçlara dayanarak servikal spinal dejeneratif hastalıklarda anterior servikal diskektomi ve cage ile füzyon bizim tercih ettiğimiz tekniktir. Anahtar Kelimeler : Anterior servikal diskektomi, Revizyon cerrahisi, Dejeneratif servikal spinal hastalıklar