Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Torakal Omurlara Torakoskopik Anterior Yaklaşım
Ali Fahir ÖZER
Amerikan Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye AMAÇ: Cerrahide en az anatomik hasarı vererek patolojiyi tedavi etmek gerekir. Bu nedenle minimal invaziv bir yöntem olan endoskopik torakal omurga cerrahisi hakkında klinik deneyimlerimiz aktarılmıştır. Torakoskopik endoskopi yöntemini kullanarak biyopsi alınabilir, paravertebral veya vertebral tümörler çıkarılabilir, torakal disk herniasyonları tedavi edilebilir veya enstrümantasyon yapılabilir.

YÖNTEMLER: Toraksa çalışma portalları yerleştirilip, endoskopla bu pencerelerden içeri girilerek görüntü sağlandıktan sonra, diğer açılan pencerelerden çalışma enstrümanları kullanılmaktadır. Çalışma portallarının yeri ve sayısı patolojiye göre değişmektedir.

BULGULAR: Torakoskopik omurga cerrahisinin sonuçları ve dünya literatürüde gözden geçirilerek genel olarak tartışılmıştır.

SONUÇ: Torakoskopik omurga cerrahisi omurgada minimal doku hasarına neden olduğu için uygun indikasyon olan vakalarda seçilmesi gereken yöntemdir. Anahtar Kelimeler : Endoskopik cerrahi, Torakoskop, Spinal tümör, Spinal travma, Torakal disk herniasyonu, VATS