Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 3
Minimal Invaziv Anterior Interbody Füzyon
Süleyman Rüştü ÇAYLI
Özel Park Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Malatya, Türkiye Özellikle dejeneratif disk hastalığında interbody füzyon teknikleri yaygın olarak kullanılmaktadır. İnterbody füzyon teknikleri daha geniş füzyon alanı sağladığı, disk yüksekliğini ve foramen yüksekliğini restore edebildiği için posterolateral füzyon tekniğinden avantajlıdır. Anterior interbody füzyon tekniği disk aralığına direkt görüş alanı sağladığı, nöral dokudan uzak çalışma alanı sağladığı, posterior elemanlarda iyatrojenik travma yaratmadığı için posterior interbody füzyonlarına göre üstündür. Ancak batın içinde büyük damarsal yapılara ve sempatik pleksusa yakın çalışma zorunluluğu nedeniyle komplikasyon oranı nispeten yüksektir. Komplikasyon oranını azaltmak için mikroskop yardımıyla daha küçük insizyon ile yapılan mini-open anterior interbody füzyon tekniği geliştirilmiştir. Bu makalede bu girişimin tekniği ve avantajları tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Lomber, Minimal invaziv, Anterior, İnterbody, Füzyon