Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Meningiomlarda Embolizasyon
Naci KOÇER, Osman KIZILKILIÇ
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı, İstanbul Meningiomlar, vaskülaritesi oranında embolizasyondan etkilenen tümörlerdir. Preoperatif embolizasyon büyük tümörlerde ve çok damarlanma gösteren tümörlerde yapılır. Ciddi komplikasyonlar çok nadir olmakla birlikte kranial sinir hasarı, istenmeyen doku embolizasyonu ile komşu dokularda hasar veya inmedir. Anahtar Kelimeler : Meningiom, Embolizasyon, Embolizasyon materyalleri