Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Perkütan Stereotaktik Ağrı Girişimleri
Yücel KANPOLAT
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi, Anatomi Anabilim Dalı, Nörobilim Anatomi Doktora Öğrencisi, Ankara, Türkiye AMAÇ: Bu makalede, spinal korddaki CT eşliğinde ağrı uygulamalarıyla ilgili genel bilgi verilmiştir. Ayrıca uygulamaların teknik detayları, sonuçları ve değeri tartışılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇ: 1986-2014 yılları arasında stereotaktik destrüktif CT eşliğinde yapılan kordotomi, ekstralemniskal miyelotomi ve trigeminal traktotomi-nükleotomi ameliyatları tanımlanarak uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir.

BULGULAR: 1986-2014 yılları arasında 224 hastaya kordotomi, 19 hastaya ekstralemniskal miyelotomi ve 81 hastaya trigeminal traktotominükleotomi operasyonu uygulanmıştır.

SONUÇ: Hastalarda mortalite gözlenmemiştir. Morbidite olarak enfeksiyon görülmemiştir. Bazı kordotomi hastalarında geçici olarak serebellar fonksiyonlarda azalma gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler : Dayanılmaz ağrı, Ağrı cerrahisi, CT eşliği, Destrüktif uygulamalar, Kanser hastaları