Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Spinal Kord Stimülasyonu
Tanju UÇAR
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye Spinal kord stimülasyonu günümüzde ağrı için kullanılan stimülasyon yöntemlerinin en popüler olanlarından birisidir. Temel mantık hastanın omuriliğine düşük voltajlı elektrik akımı verilerek hedefl enen bölgede beyne giden ağrı sinyallerinin iletiminin engellenmesi ve ağrının kesilmesi işlemidir. Başlıca endikasyonu başarısız bel cerrahisi sendromu olup, başarısız disk cerrahisi, postlaminektomi ağrı, radiküler ağrı sendromu gibi çok geniş bir alanda kullanımı sözkonusudur. Anahtar Kelimeler : Stimülasyon, Spinal kord, Ağrı