Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi
Murat BAŞARIR, M Memet ÖZEK
Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Pediatrik Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye Şant cerrahisinin komplikasyon oranının yüksek olması klinisyenleri alternatif yöntemlerin arayışına itmişdir. Günümüzde ilerleyen teknoloji endoskopik üçüncü ventrikülostomiyi (ETV) daha popüler hale getirmiştir. Bu nedenle, başarılı cerrahi sonrası klinik semptomların hızla düzelmesi, hastanın yabancı cisime bağımlı olmaması, şant cerrahilerine göre düşük komplikasyon oranları ve uzun dönem sonuçlarının daha başarılı olması nedeni ile ETV’yi uygun hastalarda hidrosefali tedavisinde ilk seçenek olarak tercih etmekteyiz. Anahtar Kelimeler : Endoskopik üçüncü ventrikülostomi, Nöroendoskopi, Hidrosefali, ETV endikasyonları, ETV sonuçları