Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
1998, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 010-014
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ TEDAVİSİNDE OPTİK SİNİR KILIFI FENESTRASYONU
Hayyam KIRATLI1, Tülay KANSU2, Çiğdem F. DOĞULU2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Orbita ve Oküler Onkoloji Birimi
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöro-oftalmoloji Birimi, Ankara
Anahtar Kelimeler: Optik sinir, papilodem, psödotümör serebri
Özet
Psödotümör serebrinin (idiyopatik kafaiçi hipertansiyon) tedavisi günümüzde tartışmalı konumunu korumaktadır. Kliniğimizde, tam tıbbi tedaviye rağmen görme işlevi giderek bozulan beş hastanın altı gözüne optik sinir kılıfı fenestrasyonu yapılmıştır. Tüm hastalarda diplopi ve başağrısı gibi semptomların hızla gerilediği gözlenmiştir. Tüm olgularda görme keskinliğinde artış ve görme alanı kusurlarında azalma saptanmıştır. Papilodem daha yavaş olmakla beraber tüm gözlerde kaybolmuştur. Bir hasta dışında diğer gözler de tek taraflı ameliyattan yarar görmüşlerdir. Hiçbir hastada ameliyatın tekrarlanması gerekmemiştir. Alınan bu sonuçlar, optik sinir kılıfı fenestrasyonunun psödotümör serebrinin optik sinire olan olumsuz etkisini önleyebileceği konusundaki deneyimleri desteklemektedir. Ayrıca bu ameliyat ile hastalara semptomatik rahatlama da sağlanmaktadır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]