Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Rejeneratif Tıbbın Kısa Tanımı, Kapsamı ve Nöroşirürjikal Bakış Açısı
Pınar KIRGIZ1
1Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Bitlis, Türkiye

Özet

İnsan vücudu en gelişmiş organizma olup kendini yenileyebilme potansiyeli sınırlıdır. Rejeneratif tıp geri dönüşümsüz doku ve organ hasarlarında tam iyileşmeyi sağlamayı amaçlamaktadır. Rejeneratif tıbbı hücre ile beraber değerlendirmek gerekir. Bu yüzden kök hücre tedavileri ile göbekten bağımlıdır. Aynı zamanda kök hücre tedavilerini gen tedavileri ve doku mühendisliği ile entegre etmektedir. Bu entegrasyon tedavi düzenlemelerinde karşımıza çıkan sorunların aşılmasını kolaylaştıracaktır. Ancak bütün bu tedavi modaliteleri hâlâ gelişmeye devam etmekte olup henüz hematopoetik hastalıklar haricinde güncel tıbbi yaklaşımlarda ana tedavi edici unsur olarak tam kullanılamamaktadır. Nöroşirürji özelinde ise özellikle beyin ve spinal kord yaralanmaları üzerinde çalışmalar devam etmektedir ve gelecek için umut verici sonuçlar alınmaktadır.