Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Sfenoid Kanat Meningiomları
Ahmet Hilmi KAYA1, Uğur TÜRE2
1Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Samsun
2Yeditepe Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

Özet

Sfenoid kanat meningiomları klinikte üçüncü sıklıkta karşılaşılan bir meningiom tipidir. Her ne kadar tek bir isim altında toplanmış olsalar da, bu grup tümörler birbirinden gerek klinik, gerek radyolojik, gerek cerrahi ve gerekse de morbidite açısından farklı alt grupları içerir. Bu tümörler lateral yerleşim göstererek bir konveksite meningiomu karakteri sergileyebileceği gibi, medial yerleşimle kavernöz sinüs meningiomu karakteri sergilerler. Sık karşılaşılan bu tümör grubu ana hatları ile gözden geçirilmiştir.