Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
ÜÇÜNCÜ VENTRIKÜL KOLLOID KISTLERI: 89 OLGUNUN UZUN DÖNEM SONUÇLARI
Sait Öztürk,Ahmet Cemil Ergün,Bekir Akgün,Fatih Serhat Erol
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Anahtar Kelimeler :