Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
VERTEBROBAZILER DOLIKOEKTAZI OLGULARINDA ENDOVASKÜLER TEDAVI GEREKLI MI?
Gürdal Orhan1,Fatih Alagöz2,Ergün Dağlıoğlu2
1S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
2S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği
Anahtar Kelimeler :