Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
ANTERIOR KOMÜNIKAN ANEVRIZMALARINDA CATCH MINI MEKANIK TROMBEKTOMI CIHAZI EŞLIĞINDE KOILLEME
Gurdal Orhan1,İlkay Akmangit2,Ergün Dağlıoğlu3
1S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
2S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
3S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği
Anahtar Kelimeler :