Türk Nöroşirürji Dergisi 1989 , Vol 1 , Num 2
Torakal Diastematomyeli
Mehmet SELÇUKİ, Ümit TRAKYA
İzmir S.S.K. Hastanesi Nöroşirürji Kliniği Kliniğimizde torakal diastematomyeli tanısı ile opere edilen bir olgu sunulmaktadır. Literatür ışığında diastematomyeli çeşitli yönleri ile tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Diastematomyeli