Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
Vertebral Arter, Vertebrobaziler Bileşke, Anterior İnferior Serebellar Arter ve Posterior İnferior Serebellar Arter Anevrizmaları: Endovasküler Tedavi Parametreleri
Rıfat AKDAĞ1,Fatih ALAGÖZ2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Bursa, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
Vertebrobaziler sistem anevrizmaları tüm intrakranial anevrizmaların %8-15"ini teşkil ederler. Bu alt grup anevrizmaların yaklaşık %51"lik bölümünü baziler arter (baziler tepe) anevrizmaları oluşturur. Yüksek rüptür eğilimleri posterior dolaşım anevrizmalarının karakteristik özellikleridir. Rüptüre olan vertebrobaziler sistem anevrizmaları kötü prognoza sahiptir. Patoanatomik ve klinik kanıtlar bu anevrizmalara sahip insanların kanamaya veya akut iskemik ataklara meyilli olduğunu ve ilk olarak bu semptomlar ile tanı konulduğu göstermiştir. Bununla birlikte hastaların büyük çoğunluğunun tanısı insidental olarak, kitle etkisine sekonder veya iskemik ataklar sonrası konur. 1990"lardan başlayarak endovasküler tedavi yavaş yavaş çekici bir alternatif olmaya başlamıştır. Son 10 yılda birkaç büyük çalışma endovasküler tedaviyi desteklemiştir. Şimdilerde endovasküler stratejiler, kanamış ve kanamamış posterior sistem anevrizmaları için giderek daha çok kullanım alanı bulmaktadır. Anahtar Kelimeler : Anevrizma, Anterior inferior serebellar arter, Endovasküler Tedavi, Posterior inferior serebellar arter, Vertebrobaziler sistem