Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 3
Diffüz Glioma
Serhat PUSAT1,Abidin Murat GEYIK2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdulhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
Gliomalar primer santral sinir sistemi tümörlerinin %30 unu oluşturmaktadır. Yetişkinlerde insidansı 26/100.000 oranındadır. Sıklıkla 2. ve 3. dekadda görülmektedir. Genelde baş ağrısı nedeni ile saptanabildikleri gibi insidental olarak da saptanabilirler. Gliomalar konnektomları invaze ederek beyaz cevher fibrilleri boyunca ilerler. Gliomalarda temel amaç elde edilebilir maksimum doku rezeksiyonu, fokal defisitlerin ve epilepsinin kontrolü, ortalama yaşam süresinin uzatılmasıdır. Bu amaçla yapılan çalışmalarda tümörün genomik yapısı ortaya konulmuştur. En çok kullanılan IDH (IsositratDehidrojenaz) ve 1p19q delesyonudur. Bu genetik farklılığa uygun olarak da tedavi planlanması oluşturulmuştur.

Diffüz gliomalar için IDH mutant ve 1p19q delesyonu iyi prognoz göstergesidir. Bu genomik dizilimin varlığı ortalama yaşam süresinde oldukça etkilidir. Anahtar Kelimeler : Glioma, Cerrahi, Genom