Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 2
Pediatrik Kafa Travmaları
Derya KARAOĞLU GÜNDOĞDU1,Mert ŞAHİNOĞLU1,Ender KÖKTEKİR1,Hakan KARABAĞLI1
1Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye Travma, beyin ve sinir cerrahisinin en sık uğraş alanlarından biridir ve erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da travma en sık mortalite ve morbidite nedenidir. Çocuklar anatomik ve fizyolojik yönlerden erişkinlerden farklılıklar gösterirler. Bu farklılıklar çocukları yaralanmalara karşı daha açık hâle getirmekte ve çocuklarda travmaya yaklaşımda bazı değişiklikler yapmayı gerektirmektedir. Pediatrik grupta değerlendirilen hastalar genel olarak 0-18 yaş aralığında yer alan geniş bir popülasyonu kapsamaktadır. Bu yüzden bu dönem, kendi içinde üç gruba ayrılarak incelenmektedir. Bunlar; yenidoğan (ilk 1 yıl), okul öncesi (erken çocukluk) ve okul çağı (geç çocukluk) dönemleridir. Travma ile değerlendirilen hastaların yaş gruplarının tedavideki önemi büyüktür. Yaş yetişkinliğe yaklaştıkça tedavideki değişkenler de azalır.

Bu yazının amacı çocuklarda görülen travmaların tipik klinik özellikleri ve farklılıklarından bahsetmektir. Anahtar Kelimeler : Pediatrik, Kafa travması, Kraniyal, Hematom