Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 3
Spinal Travmalı Hastalarda Kullanılabilecek Korse ve Ortezler
Cafer AK1,Murat ULUTAŞ2,Kadir ÇINAR3
1T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Özel Medical Park Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Gaziantep, Türkiye
3Gaziantep Sanko Üniversitesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Gaziantep, Türkiye
Ortezler vücuda dışarıdan kuvvet uygulayan mekanik cihazlardır. Omurgaya binen yükün azaltılmaya çalışılmasından ziyade hareket aralığını kısıtlayarak ağrının azaltılması ile iyileşmeye katkıda bulunur. Ortezler genel olarak "üç noktadan bası" prensibi ile çalışırlar ve engelledikleri hareket yönüne göre isimlendirilir. Ancak hiçbir spinal ortez omurga hareketlerini tamamen kontrol edemez. Bu nedenle instabil spinal travmalarda kullanılması kontrendikedir. Spinal ortezlerin doğrudan veya dolaylı olarak solunum fonksiyonlarını etkilemediği gösterilmiş ise de spinal ortezler gövdeye uygulandıklarında intratorakal ve intraabdominal basınçta artışa neden olabileceği unutulmamalıdır. Spinal travmalı hastalarda yaralanma patofizyolojisine, kırık tipine, ligamant hasarı varlığına ve kırık stabilitesine göre ortez kullanım süresi 6-12 haftada tamamlanmalı, her 2-3 haftada bir takip görüntüleme alınması önerilmektedir. Bu yazımız da cerrahi endikasyon gerektirmeyen spinal travma olgularında kullanılan eksternal ortez çeşitleri ve kullanımı derlenmiştir. Anahtar Kelimeler : Spinal travma, Korse, Ortez, Servikal kolor, Halo ortez, Torakolomber ortez, Lumbosakral ortez