Türk Nöroşirürji Dergisi 1995 , Vol 5 , Num 2
ÇOCUKLUK ÇAĞI KRANİAL FASİİTİS'İ OLGU SUNUMU
Ali İhsan ÖKTEN1, Levent ALBAYRAK2, Bülent GÜL1, Mehmet YAMAN1, Çetin EVLİYAOĞLU1, M. Fikret ERGÜNGÖR1, Yamaç TAŞKIN1
1Ankara Numune Hastanesi 1.Beyin Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Hastanesi Patoloji Kliniği, Ankara
Kranial fasiitis genellikle 2 yaşın altındaki çocuklarda skalpin derin fasiyal tabakalarının birinden veya periosttan kaynaklanan nadir görülen reaktif bir oluşumdur.

Bu makalede temporal fasiitis saptanan 5 yaşında erkek, hasta nadir görülen bir olgu olması nedeniyle sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Çocukluk çağı, Fasiitis, kranium