Türk Nöroşirürji Dergisi 1996 , Vol 6 , Num 2
PETROZEKTOMİ VE TRANSPETROZAL GİRİŞİM
Kazım ÖNER1, İzzet ÖVÜL1, Tayfun KİRAZLI2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
Petrozektomiler anterior ve posterior olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Keza posterior petrozektomiler de 3 gruba ayrılmaktadırlar; retrolabirintin teknik işitmenin korunmasını sağlayan petroz kemik rezeksiyonu, translabirintin teknik işitmenin olmadığı olgularda uygulanan petroz kemik rezeksiyonu, transkoklear teknik ise işitmeyi ortadan kaldıran ve fasial sinir transpozisyonu ile birlikte yapılan tam petroz kemik rezeksiyonudur. Kliniğimizde ameliyat edilen 14 olgudan 7'sinde retrolabirintin teknik uygulanırken 7 olguda da translabirintin teknik kullanılmıştır Olgularımızın 7 'si kadın, 7'si erkek olup yaş ortalamaları 42,2 yıldır. Olguların 4' ü petroklival meningioma, 2 'si petroz kemik epidermoid tümörü, 3' u dış kulak yolu tümörü, 1'i akustik nörinoma ,1'i epidermoid tümör, 1'i plazmositoma, 1'i beyin sapı gliomu ve l'i de medulloblastoma olarak tanı almışlardır. Olgularımızda ölüm yoktur. Anahtar Kelimeler : Petrozektomi, transpetrozal girişim, retrolabirintin girişim, translabirintin girişim