Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 1
OMURİLİĞİN TRAVMATİK TAM KESİSİ: MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME
Murad BAVBEK, Serkan ŞiMŞEK, Mehmet TANDOĞAN
SSK Ankara Hastanesi 2. Nöroşirürji Kliniği, Ankara Bu yazıda manyetik rezonans ile açık olarak gösterilen travmatik tam omurilik kesisi olan dört yaşında bir kız çocuğu sunuldu. Anahtar Kelimeler : Omurilik kesisi, manyetik rezonans görüntüleme