Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 1
TAVŞANLARDA LAMİNEKTOMİ SONRASI YAPIŞIKLIĞIN ÖNLENMESİNDE GORE-TEX CERRAHİ MEMBRAN KULLANILMASI
Mehmet KOCABAŞ1, Alparslan ŞENEL1, Cengiz ÇOKLUK1, Ömer İYİGUN, Sancar BARIŞ2, Cemil RAKUNT1, Fahrettin ÇELİK1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Samsun
Otuz adet erişkin Yeni Zelanda tipi tavşanda birer mesafe sağlam bırakılarak üç seviye laminektomi yapıldı. Dura bulunduktan sonra mesafeler 1-kontrol, 2- Gore- Tex SM, 3- otojenik kemik grefti olacak şekilde materyaller yerleştirildi. Tavşanlar postoperatif 8. haftada sakrifiye edildi. Epidural skar dokusunun yayılımı ve dural yapışıklıklar gros disseksiyon ve histolojik analizle değerlendirildi. Kontrol ve otojen kemik grefti yerleştirilen sahalarda yoğun skar gelişimi ve dural yapışıklıklar vardı. Gore-Tex SM ile kapatılan sahalarda daha az dural yapışıklık gözlendi. Anahtar Kelimeler : Epidural fibrozis, Gore-Tex cerrahi membran, postlaminektomi yapışıklık