Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 2
HİPOFİZ ADENAMLARINDA KÜR KRİTERLERİ
Tomris ERBAS
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Ünitesi, Ankara Anahtar Kelimeler :