Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 1
Orta Serebral Arter Anevrizmasına Kontralateral Piterional Yaklaşım
Mete KARATAY, Yavuz ERDEM, Ender KÖKTEKİR, Reyhan MEHMETOĞLU, Nurullah EDEBALİ, Ali YILMAZ, M. Akif BAYAR, Celal KILIÇ
S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Servisi, Ankara Bilateral anevrizmalarda genel yaklaşım önce kanayan anevrizmanın, belirli bir süre geçtikten sonra ikinci bir kranyotomi ile karşı taraftaki anevrizmanın tedavi edilmesidir. Bilateral supratentorial anevrizmalı olgularda karşı taraftaki anevrizmanın aynı kranyotomi ile kliplenmesi mortalite ve morbiditeyi azaltabileceği gibi hastanın da ikinci kez kranyotomi yapılmamasını ve genel anestezi almamasını sağlar. Uygun ve seçilmiş olgularda kontrlateral yaklaşımla anevrizma tamiri olanaklı ve güvenli bir yöntemdir. Kontrlateral yaklaşımda beynin durumu, M1 segmentinin uzunluğu, anevrizmanın büyüklüğü, projeksiyonu, anevrizma boynunda aterom plaklarının varlığı ve cerrahın deneyimi gibi özellikler önemli rol oynamaktadır. Bu yazıda kontrlateral piterional yaklaşımla, başarıyla kliplenen orta serebral arter (OSA) anevrizmalı bir olgu sunuldu. Aynı zamanda bu yaklaşımın üstünlüğü vurgulandı. Anahtar Kelimeler : Anevrizma, Orta Serebral arter, Kraniyotomi, Olgu sunumu, Kafa içi, Anevrizma nörocerrahi, Prosedürler