Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 1
Osteoblastik Kemik Metastazını Taklit Eden Primer İntraosseos Meningiom: Olgu Sunumu
Can YALDIZ1, Davut CEYLAN2, Gökhan KIZILÇAY1, Hüsniye DİLEK3
1Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
3Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
Meningiomlar intrakranial yerleşimli olan iyi huylu tümörler içerisinde %15-20 ile en sık görülen beyin tümörlerinden biridir. İntrakranial lokalizasyonlarına göre parasagittal ve falks %25'ini, konveksitite %18'ini, sfenoid kanat 18'ini, parasellar %12'ini, posterior fossa %10'nunu, intraventriküler %2, intraorbital %1'ini, ekstakranial %1 oranında görülür. Ekstradural yerleşim olarak paranazal sinüsler, nazal kavite, cilt, boyun, salgı bezleri, intraosseos mesafe en sık görülen lokalizasyonlardır. İntradiploik meningiomlar genellikle frontoparietal ve orbital bölgeler lokalizedirler. İntradiploik meningiomlar, oldukça nadir görülmesi ve preoperatif yeterli tanısal tetkik olmaması nedeniyle genellikle primer kalvarial kemik tümörleri ve enplak meningiomlarla karıştırılırlar. Primer intradiploik meningiom nadir görülmesi ve tanısal zorlukları sebebiyle olgumuz burada literatür eşliğinde tartışıldı. Anahtar Kelimeler : Meningioma, İntraosseos, Hiperostozis