Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 2
Semptomik Cavum Vergae Kisti: Olgu Sunumu
M. Akif BAYAR, Yavuz ERDEM, Ömer ŞAHİN, Haydar ÇELİK, Cevdet GÖKÇEK, Celal KILIÇ
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Cebeci-Ankara Cavum Vergae kistleri beyin orta hat gelişimsel kistleridir. Genellikle klinik bulgu oluşturmazlar. Bu kistler nadiren genişleyerek semptomatik olurlar ve önemli nörolojik fonksiyon bozukluğuna yol açarlar. Bu lezyonların tedavileri tartışmalı bir konudur. Bu yazıda komşu beyin yapılarına direkt bası etkisi ile semptomatik olan bir kist olgusu sunduk.

Bizim olgumuzda açık cerrahi yolla kisto-sisternal şant uygulandı. Bu cerrahi yöntemle belirgin klinik ve radyolojik iyileşme saptandı. Anahtar Kelimeler : Cavum vergae kistleri, kisto-sisternal şant