Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 3
Ewing Sarkomunun İntraparankimal Metastazı: Bir Olgu Sunumu
Ali Erdem YILDIRIM, Denizhan DİVANLIOĞLU, Mert ŞAHİNOĞLU, Nuri Eralp ÇETİNALP, Ahmed Deniz BELEN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye Ewing sarkom öncelikli olarak genç erişkinlerde görülen, kemiğin mezenkimal dokusundan gelişen malign bir tümördür. Vücutta bulunan tüm kemiklerden gelişebileceği gibi genellikle uzun kemiklerden köken alır. Ewing sarkom, nöroşirürji pratiğinde nadir karşılaşılan bir tümör olmakla birlikte genellikle kraniuma veya vertabralara olan metastazlarla karşılaşılmaktadır. Bu tümörlerin santral sinir sistemi metastazları oldukça nadir görülmektedir. Ewing sarkom’un primer tedavisi cerrahidir ve daha sonra kemoterapi gibi yardımcı tedaviler de kullanılmalıdır. Olgumuz, 21 yaşında erkek, 5 yıl önce sağ tibia’sında kitle tespit edilip Ewing sarkom tanısı almış, akciğer metastazı olan bir hastadır. Kemoterapi tedavisi alırken baş ağrısı şikayeti olan hastaya çekilen Kranial MRI’da intraparankimal metastatik kitle lezyonu ve yoğun ödem tespit edilmiş olup cerrahi olarak tedavi edilmiştir. Biz bu sunumda Ewing sarkom gibi malign bir kemik tümörünün beyin prankimi içerisine metastaz yapması gibi çok nadir rastlanan bir durumu anlatmaktayız. Anahtar Kelimeler : Ewing sarkom, İntraparankimal, Metastaz