Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 3
Juguler Foramen Sendromu ile Prezente Olan Kafa Tabanının Adenokarsinom Metastazı: Bir Olgu Sunumu
Nuri Eralp ÇETİNALP, Denizhan DİVANLIOĞLU, Ali Erdem YILDIRIM, Ahmet Deniz BELEN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye Son haftalarda artan başağrısı, ses kısıklığı ve yutma güçlüğü şikayetleri ile kliniğimize başvuran 49 yaşındaki kadın hastanın nörolojik muayenesinde, hafif bir dizartri, uvula ve dilde sağa deviasyon ile öğürme refleksinde azalma saptandı. Kraniyal MRG’sinde klivus orta-sağ kesimini tutan ve kısmen sola uzanım gösteren, sağda juguler forameni kaplayan, solid kitle lezyonu saptanan hasta opere edilerek gross total kitle eksizyonu uygulandı. Patoloji sonucu adenoca metastazı olarak rapor edildi. Spesifik olarak %4 oranında görülen, kafa tabanının metastatik lezyonları juguler foramen sendromunun en sık nedeni olmakla birlikte genellikle sistemik malignensilerin geç evrelerinde ortaya çıkarlar. Bu makalede, Juguler foramen sendromu ile prezente olan bir adenoca kafa tabanı metastazı olgusu sunuyor ve güncel literatür eşliğinde tartışıyoruz. Anahtar Kelimeler : Neoplazm, Kafa tabanı, Metastaz, Juguler foramen sendromu