Türk Nöroşirürji Dergisi 1989 , Vol 1 , Num 1
Foramen Jugulare'nin Mikroanatomisi
Uğur ERONGUN1, Yavuz UYAR2, Taner ZiYLAN3, Osman ACAR1, Muzaffer ŞEKER4
1S.Ü. Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.B.D. Öğretim Üyesi
2S.Ü. Tıp Fakültesi K.B.B. A.B.D. Öğretim Üyesi
3S.Ü. Tıp Fakültesi Morfoloji A.B.D. Öğretim Üyesi
4S.Ü. Tıp Fakültesi Morfoloji A.B.D. Araştırma Görevlisi
Cerrahide magnifikasyonun yaygın kullanımı detaylı anatomik çalışmalara ihtiyacı arttırmıştır. Makalemizde on kadavra uzerinde yapılan Foramen Jugulare anatomik çalışması takdim edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Mikrocerrahi anatomi, Foramen jugulare