Türk Nöroşirürji Dergisi 1989 , Vol 1 , Num 1
Galen Veni Anevrizmalarının Tedavisinde Yeni Bir Seçenek: Transtorküler Embolizasyon
Ahmet ERDOĞAN1, M. Hikmet ULUĞ1, M. Olcay ÇİZMELİ2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
Galen veni anevrizmaları, derin lokalizasyonları ve hemodinamik açılardan, klasik cerrahi yöntemlerle çıkarılması güç olan vasküler lezyonlardır. Cerrahi girişime bir alternatif olarak, bu tür hastalara yeni bir yöntem "transtorküler embolizasyon" sunulmaktadır. Transtorküler embolizasyon. 16 aylık Galen veni anevrizmalı bir bebeğe "Gianturco spring coil" ler kullanılarak başarıyla uygulanmıştır ve kontrol muayenelerinde malformasyonun hemen tümünün tromboze olduğu gözlenmiştir. Kul1anılan teknik tanımlanmaktadır. Transtorküler embolizasyon, çzellikle neonatal Galen veni anevrizmalarında cerrahi girişimin bir alternatifidir. Anahtar Kelimeler : Galen veni malformasyonu, Arteriyovenöz malformasyon, Transtorkular embolizasyon