Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 2
Baziler İnvajinasyonda Distraktif Cerrahi
Serkan ŞİMŞEK1, Kazım YİĞİTKANLI2
1Özel Lokman Hekim Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Polatlı Duatepe Hastanesi, Ankara, Türkiye

Özet

Yazarlar baziler invajinasyon tedavisinde direkt olarak posteriordan uyguladıkları atlantoaksiyel eklem distraksiyon cerrahisi ile baziler invajinasyonda sağlanan redüksiyon ve atlantoaksiyel internal fiksasyon cerrahisi konusundaki deneyimlerini paylaşmaktadırlar. Yazarlar eklem distraksiyon cerrahisinin baziler invajinasyonun redüksiyonunda ve kraniyovertebral dizilimin tekrar sağlanmasında yeterli ve uzun dönem güvenli cerrahi tedavi modeli olduğunu cerrahi tecrübeleri ışığında savunmaktadırlar. Ayrıca tekniğin uygulanması sırasında oluşabilecek teknik zorluklar ve önemli cerrahi ipuçları da paylaşılmaya çalışılmıştır.