Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 2
Hemanjioperisitoma/Soliter Fibröz Tümör Moleküler Patogenezi ve Moleküler Tedavi Denemeleri
İlhan ELMACI1,Ramazan SARI1,Fatih Han BÖLÜKBAŞI1,Adil Meriç ALTINÖZ2
1Şişli Memorial Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Nöroakademi Grup, İstanbul, Türkiye

Özet

1942 yılında Stout ve Murray plevrada yerleşimli hemanjioperisitoma ve soliter fibröz tümörü tanımladılar. Sonraki yıllarda bu tümörlerin vücudun birçok yerinde gelişebileceği gösterildi. Bu derlemede beynin nadir görülen tümörleri arasında yer alan bu iki tümörün biyolojileri konusunda son yıllarda ortaya çıkan bulguların özetlenmesi amaçlanmıştır. Makalede önce güncel çalışmalardaki moleküler biyolojik bulgular anlatılacak ve ardından bu mekanizmaları hedefleyebilecek olan ilaçlar tartışılacaktır. Son yıllarda ise bu iki tümörün benzer kromozomal translokasyon olaylarını taşıdığı gösterildi. Hemanjioperisitomalarda STAT6"nın anormal düzeyde artmış aktivitesinin yanı sıra, antiapoptotik bcl-2"nin yoğun sentezi, PDGF ve telomeraz"a bağlı büyüme yolaklarının da aktivasyonu gösterilmiştir. Bugün elimizde, farklı endikasyonlar için geliştirilmiş ve bu dört farklı yolağın her birini baskılabilen yeni moleküller (teriflunomide, venetoclax, sunitinib, imetelstat) bulunmaktadır. Bu iki nadir beyin tümörünün tümör biyolojileri, farmakolojik tedavileri için hedefler göstermektedir.