Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Unilateral Lambdoid Sinostoz (Posterior Plagiosefali) ve Deformasyonel Oksipital Plagiosefali
Ali Kıvanç TOPUZ1,Ahmet ÇOLAK2
1Baypark Hospital, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği ve Nişantaşı Üniversitesi MYO Elektronörofizyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Medicalpark Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Elazığ, Türkiye

Özet

Kraniosinostozlar içersinde en yaygın olanı sendromik olmayan formudur ve bunlar arasında en nadir olan form plagiosefalidir. Plagiosefali kalvariumun asimetrik görünümünü ifade eden bir terim olup genellikle deformasyonel ya da sinostotik nedenle ortaya çıkar. Deformasyonel nedenle olan deformasyonel oksipital plagiosefaliye pozisyonel plagiosefali de denir ve en sık bebeklerin supin pozisyonda yatmasına bağlı parieto-oksipital bölgeye olan baskı sonucu gelişir. Sinostotik nedenle olan tek taraflı lambdoid sütürün kapanmasına ise posterior plagiosefali denir. Lambdoid sinostoz tüm kraniosinostozların %2-3"nü oluşturur. Sıklıkla tek taraflıdır ancak sendromik olanlarda bilateral olabilir. Klinik ve radyolojik açıdan birbirlerinden çok farklı olan bu iki kraniofasial anomalininin tedavi yönetimi de birbirinden farklıdır. Tedavide amaç tüm kraniosinostozlarda olduğu gibi kafatasının şeklini düzeltmek ve hacmini artırmaktır. Derlemede bu iki tip plagiosefali üzerinde durulacaktır.