Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Petröz Kemik Anatomisi ve Anterior Petrözektomi
Halil Olgun PEKER1
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Temporal kemiğin, kafa tabanı cerrahisinde çok önemli bir görevi vardır. Özellikle petröz bölümünün anatomisini iyi bilmek petröz apeks ve süperior klival bölge lezyonlarının cerrahisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Petröz kemik, taban, apeks ve 3 yüzeyden oluşur. Anterior petrözektomi (extended orta fossa cerrahisi) ;1. Orta meningeal arterin tespiti ve koagule edilip, ayrılması 2. Foramen ovalenin ve buradan gecen V3" (mandibular sinir) un tespiti 3. GSPN (greater superficial petrosal nerve)"in tespiti ve temporal duradan diseke edilmesi 4. Petröz sırttaki meatal planın ( IAC projeksiyonu) ve trigeminal oluğun tespiti ve 5. Anterior petrözektomi olarak 5 bölümde incelenir. Bu teknik petröz apeks, klivus ve posterior fossa lezyonlarında güvenli bir tekniktir. Limitasyonları göz önünde bulundurmalıdır.