Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 1
TRAVMATİK İNTRASEREBRAL HEMA TOMLAR VE CERRAHİ TEDAVİ ENDİKASYONLARI
Servet İNCİ, Tunçalp ÖZGEN, Aykut ERBENGİ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Travmatik intraserebral hematomlar genellikle ağır kafa travmalarından sonra gorülürler. Mortalite ve morbidite oranları yüksektir. Cerrahi tedavi endikasyonları hala kesin sınırlarla belirlenmemiştir. Bu retrospektif çalışmada 81 travmatik intraserebral hamatom vakası incelenerek literatürdeki diğer serilerle karşılaştırılmıştır.